ตัวอย่างนาฬิกากระจก ขนาด 16×30 ซม. พิมพ์เต็มตัวเรือน เกษียณ/ย้ายงาน