ตัวอย่างนาฬิกากระจก ขนาด 20×20 ซม. พิมพ์เต็มตัวเรือน เกษียณ/ย้ายงาน