จิ๊กซอว์, ของที่ระลึกงานเกษียณ, ของขวัญวันเกษียณ, ของขวัญเกษียณ, ของขวัญเกษียณอายุ, ของขวัญงานเกษียณ, ของที่ระลึกเกษียณ
ทางร้านใช้กรอบไม้ อย่างดี
*ไม่ใช่พลาสติกนะครับ*