ตัวอย่างงาน มิกซ์รูปกรอบลอย ของที่ระลึกงานเกษียณ, ของขวัญวันเกษียณ