ตัวอย่างงาน อัดรูปกรอบลอย ของที่ระลึกงานเกษียณ, ของขวัญวันเกษียณ